Podporujte lepší život

S inovativní technologií, přísnou kvalitou a efektivními službami podporujícími lepší život

služba s přidanou hodnotou

Vzdálený systém monitorování výtahu se skládá ze systému sběru a analýzy dat na místě a "systému vzdáleného monitorování a řízení" střediska údržby.Je to první volba systému monitorování výtahů v mnoha komunitách.

1618972513319166

Hlavní funkce:

1. Počítač střediska údržby má funkci sledování v reálném čase.
"Sběratel dat" může provádět funkce logické analýzy signálů výtahu, automatického alarmu a varování před poruchou.

2. Zákaznická údržba a funkce správy informací o poruchách střediska údržby

3. Funkce dálkového interkomu

4. Služba VIP opatrovnictví

5. KOYO můžete předem písemně oznámit, kdy se mají v budově konat velké schůzky nebo kdy přijdou na návštěvu významné VIP osoby.Předem potvrdíme bezpečný provoz výtahu a přidělíme speciální personál, který bude výtah na místě během akce sledovat.

6. Roční kontrolní služba
Se souhlasem příslušných oddělení může nyní KOYO provádět na místě ověření regulátoru rychlosti výtahu a vydávat certifikát na místě, což může výrazně zkrátit prostoje vašeho výtahu.