Čínská značka pro export výtahů

Produkty KOYO se dobře prodávají ve 122 zemích světa, podporujeme lepší život

Umístění: Domov
 • Kariérní růst
 • Kariérní růst

  Vítejte v KOYO

  Politika bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců

  Bezpečnost je nejzákladnější hodnotou KOYO.Vždy si vážíme zdraví a bezpečnosti zaměstnanců.

  Závazky a zásady

  Bezpečnost je v produktech, službách a pracovních metodách KOYO všudypřítomná.Nikdy nebudeme brát bezpečnost na lehkou váhu a nebudeme dělat kompromisy v otázkách bezpečnosti.

  Povinnost

  Každý zaměstnanec nese odpovědnost za následky svého jednání nebo nečinnosti.Vždy bychom měli přikládat velký význam bezpečnosti při naší práci a dodržovat všechny platné bezpečnostní předpisy a pracovní směrnice.

  ▶ Respektujte rozmanitost zaměstnanců:

  Respektujeme různorodost zaměstnanců.

  Věříme, že vzájemný respekt a uznání rozmanitosti zaměstnanců nám pomůže dosáhnout cílů KOYO.Zaměřujeme se na vytváření inkluzivního pracovního prostředí, abychom maximalizovali potenciál každého zaměstnance.

  Abychom mohli naplnit vizi „lepšího života s inovativní technologií, přísnou kvalitou a efektivními službami“, věříme, že respektování rozmanitosti zaměstnanců může dát každému ty nejlepší šance na úspěch, k čemuž máme největší závazek.

  ▶ Rozmanitost znamená odlišnost

  Při práci v KOYO s nikým nebude zacházeno nespravedlivě kvůli jeho rase, barvě pleti, pohlaví, věku, národnosti, náboženství, sexuální orientaci, vzdělání nebo přesvědčení.

  Zaměstnanci společnosti KOYO dodržují vysoké etické standardy a respektují práva a důstojnost každého, včetně zákazníků, zaměstnanců, dodavatelů, konkurentů a vládních úředníků.

  Pevně ​​věříme, že různorodost zaměstnanců může společnosti přidat hodnotu.

  ▶ Talentová strategie KOYO

  Úspěch společnosti KOYO je připisován úsilí všech zaměstnanců.Talentová strategie KOYO definuje naši prioritu dosažení globálního obchodního růstu.

  Talentová strategie KOYO je založena na základních hodnotách naší společnosti a pokrývá sedm aspirací v oblasti lidských zdrojů formulovaných k realizaci obchodní strategie.

  Naším cílem je vytvořit vysoce motivovaný a oddaný pracovní tým, který se opírá o talent management.Zaměstnancům poskytujeme tři cesty kariérního rozvoje, jmenovitě vedení, projektový management a expert, a vytváříme atraktivní a vzrušující pracovní prostředí pro stávající zaměstnance a potenciální zaměstnance v budoucnu.

  Rostoucí v KOYO

  KOYO pro vás nabízí řadu atraktivních pozic po celém světě, ať už jste student, čerstvý absolvent nebo zaměstnanec s bohatými pracovními zkušenostmi.Pokud jste ochotni přijímat výzvy, kontaktovat různé kultury a jste ochotni pracovat v dynamickém a vzrušujícím prostředí, KOYO je vaše nejsprávnější volba.

  Rozvoj zaměstnanců

  Budoucnost je ve vašich rukou!V oblasti výtahů a eskalátorů znamená značka KOYO inteligenci, inovace a servis.

  Úspěch společnosti KOYO závisí na kvalitě jejích zaměstnanců.

  Kromě odborných dovedností zaměstnanců KOYO hledá, udržuje a rozvíjí vhodné zaměstnance v následujících aspektech:
  Orientovaný na zákazníka
  Orientace na lidi
  Orientovaný na úspěch
  Vedení lidí
  Vliv
  Důvěra

  Tréninkový plán:

  Rychlý rozvoj a vynikající výkon společnosti těží z hluboké firemní kultury a excelentního týmu talentů, stejně jako ze základního konceptu orientovaného na lidi.Jsme odhodláni hledat oboustranně výhodnou situaci mezi rozvojem podniku a růstem zaměstnanců a organicky kombinovat rozvoj podniku s kariérním rozvojem zaměstnanců.V KOYO byste se měli nejen účastnit školení odborných dovedností, ale také si zvolit účast v příslušných kurzech podle svých osobních potřeb a zájmů.

  Naše školení je rozděleno do pěti kategorií: školení pro přijetí nových zaměstnanců, školení managementu, školení odborných dovedností a kvalifikací, pracovní dovednosti, pracovní proces, kvalita, koncepce a ideologická metoda.Prostřednictvím externích lektorů a externích školení, interních školení, školení dovedností, soutěží, hodnocení a školení dovedností dokážeme komplexně zlepšit celkovou kvalitu zaměstnanců.

  Rychlý rozvoj společnosti poskytuje více příležitostí a prostoru pro rozvoj zaměstnanců.

  222
  výcvik
  o nás (16)
  o nás (17)

  Programy rozvoje kariéry:

  Uvědomte si svůj potenciál
  KOYO se vždy dívá na rozvoj zaměstnanců dlouhodobě.Předem posoudíme váš potenciál a ve spolupráci s vámi vypracujeme plán rozvoje kariéry, který vám umožní plně využít váš potenciál.Abychom toho dosáhli lépe, je klíčovým faktorem naše každoroční hodnocení rozvoje zaměstnanců.Toto je dobrá příležitost pro vás a vašeho nadřízeného nebo manažera, abyste přezkoumali a zhodnotili svůj osobní výkon a očekávání, prodiskutovali oblasti, které si zaslouží zlepšení, a ujasnili si své vzdělávací potřeby.To vám nejen pomůže maximalizovat váš potenciál na vaší současné pozici, ale také vám pomůže zlepšit vaše dovednosti a odborné znalosti do budoucna.

  Práce v KOYO

  ▶ Hlas od zaměstnanců:

  Kompenzace a výhody

  Platová struktura KOYO se skládá ze základního platu, bonusů a dalších sociálních položek.Všechny dceřiné společnosti společnosti dodržují stejnou mzdovou politiku ústředí, která zohledňuje nejen ziskovost společnosti a vnitřní férovost, ale odkazuje i na individuální výkon zaměstnanců a místní trh.

  Bonus a motivace

  Společnost KOYO vždy dodržovala přiměřený systém bonusů a pobídek.Pro management tvoří pohyblivý plat větší část osobních příjmů.

  Konkurenční platová úroveň

  KOYO platí zaměstnance podle tržní úrovně a zajišťuje konkurenceschopnost vlastní mzdové úrovně pravidelným průzkumem trhu.Každý manažer je povinen plně komunikovat plat se členy svého týmu na základě doporučení personálního oddělení.

  tongyo (26)

  "Udržování namáhavé pozice může prokázat existenci života"

  tongyo (24)

  „Propagujte se, dokažte se a pokračujte vpřed s KOYO“

  tongyo (27)

  „Dělej celým srdcem, buď jako čestný“

  tongyo (25)

  „Užívejte si štěstí a sklízejte bohatství z každodenní práce“

  Připoj se k nám

  Sociální nábor

  Vítejte ve velké rodině KOYO, kontaktujte prosím personální oddělení:hr@koyocn.cn